build2grow ontwikkelt en implementeert bedrijfsstrategieën.
Zij focust op businessplan, sales, marketing, duurzame innovatie en coaching op maat.


We begeleiden je van bij de start.
Van een strategisch businessplan en markt- en behoefteanalyse naar verdere conceptontwikkeling tot bij de finale implementatie van:

 • het businessplan
 • de strategie
 • de marktlancering
 • het sales- en marketingplan
 • de aansturing en coördinatie van specialisten in communicatie, CRM, digitale media,…
 • de organisatie en de teamstructuur

build2grow draagt zorg voor de rode draad in een transparant en doelgericht verhaal

We bepalen de focus en gaan van start.

Wat wordt het?

 • een heroriëntatie van een bestaande activiteit?
 • een nieuwe strategie?
 • een nieuw operationeel beleid?
 • het aanboren van nieuwe doelgroepen en/of marktsegmenten?
 • een analyse met plan van aanpak?
 • een nieuwe marktlancering?
 • een internationale expansie?
 • een team- of structuurontwikkeling met coaching op maat?
 • een changemanagementproject?
 • een kritisch klankbord en helicopterview tijdens het groei- of veranderingsproces?
 • een adviesraad?

Lees meer

Businessplan/ Klankbord/ Helicopterview

Groeistrategie

Coaching op maat

Waarom is de aanpak van build2grow anders?

We blijven niet hangen in de strategie, we beperken ons niet enkel tot het opmaken van een mooi beleidsplaatje.
We leggen samen met jou de weg af.
De ene keer strategisch en met plannen op lange termijn,
op andere momenten werken we operationeel ‘in the field’.
We durven ook echt intern sleutelen aan jouw organisatie.

We merken dat heel wat ondernemingen nood hebben aan een klankbord.
Iemand die met een frisse, kritische blik mee toetst, evalueert en helpt om knopen door te hakken op cruciale momenten.
Een direct klankbord, een ‘helicopterview on board’.
Let’s go to market!

Adviesraad

Een adviesraad is een groep ervaren experts. Zij helpen je om meer doelgerichte en beter onderbouwde beslissingen te nemen. Als ondernemer weet je immers ook niet alles over de markt waarin je je begeeft en welke consequenties bepaalde handelingen hebben voor de positie van jouw bedrijf.

Zoek je een sterke partner met ervaring voor jouw adviesraad?

Duurzaam

Op een duurzame manier durven ondernemen, innoveren en misschien wel circulair produceren, zorgen voor een betere ecologische voetafdruk en een duurzame groei. De oude economische modellen hebben afgedaan. Maar lopen economische en ecologische belangen wel parallel? Dat vraagt om een nieuw businessmodel. Maak duurzaam ondernemen een onderdeel van jouw bedrijfsfilosofie. Wist je dat je dit kan verwerken in je marketing en communicatiestrategie? Hiermee bind je zeker klanten en personeel aan jouw bedrijf. Duurzaamheid is immers net zo belangrijk als de kwaliteit van je diensten of producten. Op deze manier vindt je corporate social responsibility (CSR) steeds meer haar plaats in een modern ondernemerschap.

Zoek je een klankbord met duurzaam perspectief?

Kmo-groeisubsidie

Wil je een nieuwe strategie uitrollen? Plannen om nieuwe producten te lanceren? Wil je nieuwe markten verkennen? Wil je samenwerken met externe experten?

De kmo-groeisubsidie van VLAIO laat jou tot 50% van de kosten recupereren tot een bedrag van maximum 25.000 euro.

Meer informatie daarover vind je hier.

build2grow helpt jou hierbij.

Businessplan

Een businessplan beschrijft wat je wil realiseren op korte en middellange termijn en op welke manier je dit aanpakt. Een businessplan bevat heldere en bondige informatie over alle belangrijke aspecten van het bedrijf:

 • missie en visie
 • concept
 • operationele zaken
 • management- en organisatiestructuur
 • kosten- en batenanalyse
 • verkoopprognoses
 • rendement
 • groeiperspectieven

Een businessplan toont aan dat het vooropgestelde idee ook haalbaar is en waar je misschien nog aanpassingen moet aanbrengen. Een businessplan evolueert mee met het bedrijf en neem je best jaarlijks onder de loep. Om te groeien moet je jouw bedrijfsstrategie immers voortdurend aanpassen aan de in snel tempo wijzigende marktomstandigheden.

Op zoek naar een professionele ondersteuning met helicopterview?

Wens je meer informatie?
Ben je geïnteresseerd in de diensten van build2grow?

Samen bekijken we hoe we kunnen bijdragen aan de groei van jouw bedrijf.

GSM

+32 475 94 84 50

E-mail

Info@build2grow.be

Adres

Kantoor Rijmenam
Louterman 12

Algemene voorwaarden build2grow

Website made by Eazywebs

GSM

+32 475 94 84 50

Adres

Louterman 12, 2820 Rijmenam

E-mail

Info@build2grow.be

Algemene voorwaarden Build2Grow

Website made by Eazywebs