Team en structuur

De kracht van een gezond team is een verzameling van vele vaardigheden:

 • vertrouwen opbouwen
 • respectvol overleg
 • respectvol conflicten oplossen
 • betrokkenheid
 • eigen verantwoordelijkheid (durven) nemen
 • kwaliteiten van collega’s optimaal inschakelen
 • resultaatgericht kunnen werken
 • en…een gezamenlijke passie delen.

Bestaat de ideale organisatiestructuur?
Verandering is de enige constante in onze steeds complexere en onvoorspelbare wereld.
Om te overleven is het noodzakelijk om mee te veranderen.
Dit is geen keuze, maar een noodzaak. 
Om succesvol te veranderen is het cruciaal om medewerkers te betrekken bij de organisatie.
Zij zorgen uiteindelijk voor het succes of falen van de verandering.

De ideale organisatiestructuur

 • reageert op interne en externe ontwikkelingen
 • houdt rekening met de kwaliteiten van de individuele medewerkers
 • weet welke richting de organisatie uit wil
 • kent de doelen die men wil bereiken.

Ook medewerkers dragen hun verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap moet gestimuleerd worden. Mensen willen wel veranderen, maar willen niet altijd veranderd worden. Van een leidinggevende wordt bijvoorbeeld een coachende rol verwacht.
Dat betekent niet dat een leidinggevende alles moet loslaten, maar wel kaders moet scheppen waarbinnen de medewerkers hun werk kwalitatief goed kunnen uitvoeren.
Dit alles realiseer je niet op 1, 2 3. 

Vaak is de ondersteuning van een externe coach de juiste sleutel in deze beweging.  
Objectief, neutraal, kritisch, out-of-the-box, inspirerend.

Een coach is jouw gids op weg naar verandering.

Wens je meer informatie?
Ben je geïnteresseerd in de diensten van build2grow?

Samen bekijken we hoe we kunnen bijdragen aan de groei van jouw bedrijf.

GSM

+32 475 94 84 50

E-mail

Info@build2grow.be

Adres

Kantoor Rijmenam
Louterman 12

Algemene voorwaarden build2grow

Website made by Eazywebs

GSM

+32 475 94 84 50

Adres

Louterman 12, 2820 Rijmenam

E-mail

Info@build2grow.be

Algemene voorwaarden Build2Grow

Website made by Eazywebs